1 Μαΐου 2023

Δήλωση Απορρήτου για συμμετοχή στην Τηλεψηφοφορία του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision 2023

Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται στους συμμετέχοντες στην τηλεψηφοφορία (Televoting) του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision 2023 σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων καθώς και […]