Φωκάς Ευαγγελινός – Fokas Evangelinos (βιογραφικό – cv en/fr)

Σπούδασε στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης. Ως χορογράφος ξεκίνησε το 1991. Έχει χορογραφήσει πολλές θεατρικές παραστάσεις και έχει συνεργαστεί με τους σπουδαιότερους σκηνοθέτες του Ελληνικού Θεάτρου.

Το 1996 δημιούργησε τη δική του Σχολή, η οποία είναι αναγνωρισμένο μέλος της Aγγλικής Ακαδημίας του Λονδίνου και κάθε δύο χρόνια σκηνοθετεί παραστάσεις χορού  των σπουδαστών της σχολής του για φιλανθρωπικό σκοπό. Από το 2002 διδάσκει στην  Ανωτέρα Σχολή Δραματικής Τέχνης του Εθνικού θεάτρου.

Το 2005 βραβεύτηκε  με το βραβείο χορού ΚΟΥΛΑ ΠΡΑΤΣΙΚΑ από το Κέντρο Μελέτης & Έρευνας Ελληνικού Θεάτρου για  τις χορογραφίες δύο  έργων του Εθνικού θεάτρου.

Kατά την διάρκεια αυτών των χρόνων μέχρι και σήμερα, έχει σκηνοθετήσει και  χορογραφήσει θεατρικές παραστάσεις  και μιούζικαλ στο Εθνικό Θέατρο, το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, την Εθνική Λυρική Σκηνή, το Κρατικό Θέατρο Β.Ελλάδος, το Ελεύθερο Θέατρο,  κινηματογραφικές ταινίες, τηλεοπτικά show, μουσικά βραβεία, ομάδες χορού, σίριαλ, video clip.

Έχει επίσης επιμεληθεί σκηνοθετικά, συναυλίες με καταξιωμένους καλλιτέχνες της Ελλάδας και του εξωτερικού, όπως του Νikolai Baskov με τη συμμετοχή της Monserat Cabajer στην Αγία Πετρούπολη, καθώς και του Philip Kirkorov και του Dima Bilan στη Μόσχα.

Το 2005 έφερε τη 1η θέση για την Ελλάδα, στο διαγωνισμό της Eurovision, ενώ ως  creative director  το 2006, επιμελήθηκε τον διαγωνισμό που φιλοξενήθηκε στην Αθήνα.

Έχει  σκηνοθετήσει τραγούδια ξένων καλλιτεχνών που συμμετείχαν στη Eurovision με τη Ρωσία, την Ουκρανία, τη Λευκορωσία, το Αζερμπαϊτζάν, κερδίζοντας από την 1η   έως την 5η θέση.

Το 2011 ως creative director, εμπνεύστηκε και υλοποίησε τις τελετές έναρξης και λήξης των Παγκόσμιων Αγώνων Special Olympics ΑΘΗΝΑ 2011, καθώς και τις τελετές αφής και παράδοσης φλόγας για τους Παγκόσμιους Αγώνες ΚΟΡΕΑ 2013 και τους ευρωπαϊκούς αγώνες ΑΜΒΕΡΣΑ 2014.

Το 2013 ανέλαβε την καλλιτεχνική διοργάνωση της Αναβίωσης των Πρώτων Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων για την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία και το 2014 την «Ημέρα Ολυμπιακής Παιδείας» υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της Ολυμπιακής Επιτροπής, στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Το 2015 και 2016 σκηνοθέτησε  το Τελετουργικό Αφής της Φλόγας της εκδήλωσης του  33ου και 34ου Αυθεντικού Μαραθωνίου στον Τύμβο του Μαραθώνα.

Το 2014  για την Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, σκηνοθέτησε το έργο  «12 παρά 12» του Ευγένιου Τριβιζά,

το 2015 την μουσικοθεατρική παράσταση «Τα παιδιά της χορωδίας»  του Christophe Barratier  στη Στέγη του Ιδρύματος  Ωνάση και το 2016 την μουσικοθεατρική παράσταση «Είμαστε από καλή γενιά» του Στρατή Πασχάλη  σε μελοποιημένη ποίηση,  στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Fokas Evangelinos studied at the National School of Dance.

He began his career as a choreographer in 1991 and, ever since, he has choreographed several plays and has worked with the greatest directors of the Greek theatre.

He founded his own school in 1996. The School is a recognized member of the English Academy of London and, every two years, the students of the School are giving a charity performance.

He has been teaching at the Higher School of Dramatic Art of the National Theatre since 2002. In 2005, the Study and Research Center for the Greek Theatre awarded him with the “Koula Pratsika” dance prize for the choreographies of two projects of the National Theatre.

During the course of these years and up to now, he has directed and choreographed plays and musicals at the National Theatre, the Athens Epidaurus Festival, the National Opera, the National Theatre of Northern Greece, the Free Theatre, the cinema, TV show, music awards, dance ensembles, TV series and video clips.

He has also edited and directed concerts with renowned artists from Greece and abroad, such as that of Nikolai Baskov with the participation of Monserrat Caballe’ in St. Petersburg, and of Philip Kirkorov and Dima Bilan in Moscow.

In 2005 he participated in the Eurovision Song Contest with the delegation which brought Greece in the first place, and was the creative director of the contest hosted in Athens in 2006.

He has directed the songs of numerous foreign artists that participated in the Eurovision Song Contest representing Russia, Ukraine, Belarus, Azerbaijan and winning some of the first places .

In 2011, as the creative director, he was the inspiration behind the Opening and Closing Ceremonies of the Special Olympics World Games ATHENS 2011, as well as the ceremony for the lighting of the Olympic flame for the KOREA World Games of 2013 and the ANTWERP 2014 European Games.

In 2013 he took over the artistic organization of the Revival of the First Modern Olympic Games for the National Olympic Academy and in 2014 the «Olympic Education Day» under the auspices of the Ministry of Education and the Olympic Committee in the “Kallimarmaron” Stadium.

In 2015 and 2016 he directed the ritual torch lighting event of the 33rd and 34th Original Marathon, at the Tomb of Marathon. In 2014 he directed the play “12 minutes to 12” by Eugene Trivizas at the Athens Concert     Hall for the Educational Society. In 2015 he directed the musical play «Chorus» by Christophe Barratier in the Onassis Foundation and, in 2016, the musical performance «We are a good generation,» in poetry set to music by Stratis Paschalis, also at the Athens Concert Hall.

Il a étudié à l’ École Nationale d’ Art Orchestral.

En tant que chorégraphe il a commencé en 1991. Il a chorégraphié nombreuses représentations théâtrales et a collaboré avec les metteurs en scène les plus importants du Théâtre Grec.

En 1996 il a créé son propre école. Elle est un membre établi de l’ Académie Anglaise de Londres. Tous les deux ans il met en scène des représentations de danse des étudiants de son école à buts de bienfaisance.

Dès 2002, il enseigne à l’ École Supérieure d’ Art Dramatique du Théâtre National.

En 2005 il a été couronné avec le prix de danse de Koula Pratsika par le Centre d’ Étude et Recherche du Théâtre Grec pour la chorégraphie de deux représentations au Théâtre National.

Durant ces années, jusqu’ à aujourd’hui, il a mis en scène et chorégraphié des représentations théâtrales et des musicals au Théâtre National, au festival d’ Athènes et d’ Épidaure, à l’ Opera National, au Théâtre National de la Grèce du Nord, au Théâtre Libre, à  des films, des spectacles televisuels, des prix musicaux, des groupes de danse, des séries, des video clips.

Il a aussi procuré des concerts d’ artistes reconnus, de Grèce et de l’ étranger, comme Nikolai Baskov, avec la participation de Monserrat Caballé à Saint Pétesbourg ainsi que de Philip Kirkorov et de Dima Bilan à Moscou.

En 2005 il a apporté la première position à Grèce, au concours Eurovision de chanson, et comme directeur créatif en 2006 il a procuré le Concours qui a eu lieu en Athènes.

Il a mis en scène des chansons d’ artistes étrangers qui ont participé à Eurovision avec Russie, Ukraine, Belarus, Azerbaïgjan, en les plaçant de la 1ere jusqu’à la 5me position.

En 2011, en tant que directeur créatif, il a été inspiré et a realisé les cérémonies d’ ouverture et de clôture des Jeux Olympiques Spéciaux à Athènes en 2011, ainsi que les cérémonies d’ allumage et de remise de la flamme olympique pour les Jeux Mondiaux à Corée en 2013 et les Jeux Européens à Anvers en 2014.

En 2013 il a assumé l’ organisation artistique de la renaissance des Premiers Jeux Olympiques Modernes pour l’ Académie Nationale Olympique et en 2014 “la Journée d’ Enseignement Olympique” sous l’ égide du Ministère d’ Éducation et des Affaires Religieuses et de la Commité Olympique, au stade panathénaïque“Kalimarmaro”.

En 2015 et 2016 il a mis en scène la cérémonie d’ allumage de la flamme du 33me et 34me authentique Marathon au tumulus de Marathonas.

En 2014, pour la Compagnie Pédagogique, il a mis en scène au Palais de Musique d’ Athènes la représentation “12 moins 12” de Evgenios Trivizas, en 2015 la représentation théâtrale-musicale “Les Choristes” de Cristophe Barratier à Stegi de l’ Institution de Onassis et en 2016 la représentation théâtrale-musicale “Nous sommes d’ une génération bonne” de Stratis Paschalis, de poésie mise en musique, au Palais de Musique d’ Athènes.