Οι διαπιστεύσεις για τη Eurovision 2018

Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της EUROVISION 2018 θα πραγματοποιηθεί στη Λισαβόνα και περιλαμβάνει τους δύο Ημιτελικούς στις 8 και 10 Μαΐου και τον Τελικό στις 12 Μαΐου. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στον 1ο Ημιτελικό της 8ης Μαΐου.

Για όσους δημοσιογράφους και τεχνικούς επιθυμούν να καλύψουν τη διοργάνωση, πρέπει να ακολουθηθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία διαπιστεύσεων, την ευθύνη για τις οποίες έχει η  Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ.

Kάθε τηλεοπτικό κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας μπορεί να διαπιστεύσει συνολικά μέχρι δύο (2) άτομα, ενώ τα άλλα Μέσα Ενημέρωσης μπορούν να διαπιστεύσουν έναν (1) δημοσιογράφο.

Επισημαίνεται, ότι βάσει του ισχύοντος κανονισμού της EBU: α) η απόφαση για τη χορήγηση ή μη διαπίστευσης σε δημοσιογράφους ή τεχνικούς επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια της EBU ή/και του εθνικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα που διοργανώνει τον διαγωνισμό. β) Οι διαπιστευμένοι οφείλουν να επιστρέψουν αμέσως τις κάρτες διαπίστευσης στην EBU ή στον διοργανωτή, εφόσον αυτό για οποιονδήποτε λόγο τους ζητηθεί. γ) Η υποβολή αιτήματος για διαπίστευση συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του ενδιαφερόμενου των όρων που αποτυπώνονται στο εγχειρίδιο διαπίστευσης του Διαγωνισμού, και ιδιαίτερα του Κώδικα Δεοντολογίας (Code of Conduct). Το εγχειρίδιο και ο κώδικας είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση http://bit.ly/2t0OpJ0

Για τη φετινή χρονιά, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν αυτοπροσώπως αίτημα διαπίστευσης, μέσω της νεοσύστατης πλατφόρμας της EBU «Accredion», (https://ebu.accredion.com), ως εξής:

  1. Το πρώτο βήμα είναι η δημιουργία λογαριασμού στο Accredion.
  2. Αφού δημιουργηθεί ο λογαριασμός, οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται («Log in») στην πλατφόρμα, επιλέγουν «Lisbon 2018» και στη συνέχεια «My application» στον κατάλογο διαθέσιμων επιλογών αριστερά.
  3. Στις επιλογές που εμφανίζονται στο δεξί μέρος της οθόνης, οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν P (Press) για δημοσιογραφική διαπίστευση.
  4. Ακολουθεί η υποβολή των στοιχείων σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται. Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επιλέξουν τη χώρα (group) από τον φορέα της οποίας θα ζητήσουν διαπίστευση. Δικαιούνται να αιτηθούν για διαπίστευση από την Ελλάδα (και την ΕΡΤ) όσοι εδρεύουν στη χώρα μας.

Αιτήματα γίνονται δεκτά έως την Παρασκευή 6 Απριλίου 2018.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Λόγω της αλλαγής στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθότητα και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλουν.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ, στα τηλέφωνα: 210 607.54.05, 210 609.25.52 (09:00 – 17:00).