Επισήμανση Προστασίας Δεδομένων για την Τηλε-ψηφοφορία στην Eurovision

H EBU και η Digame σας ενημερώνουν για τη συμμετοχή σας στην τηλε-ψηφοφορία (televoting) του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision κάνοντας μια επισκόπηση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και των δικαιωμάτων σας βάσει του Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων και ποια είναι η επαφή μου;

Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι:

digame mobile GmbH

Schanzenstrasse 38

D-51063 Cologne

Germany

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας που επεξεργάζεται τα δεδομένα στο: privacy@digame.de

Ποιες πηγές και δεδομένα θα χρησιμοποιήσουμε;

Θα επεξεργαστούμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε όταν ψηφίζετε είτε μέσω τηλεφώνου είτε μέσω μηνύματος SMS χρησιμοποιώντας συνδέσεις που προσφέρονται από τον πάροχο του σταθερού ή του κινητού σας δικτύου.

Θα συλλέξουμε από εσάς μόνο τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων:

  • Τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου (MSISDN – Mobile Station Integrated Services Digital Network Number)
  • Την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία συμμετείχατε στην τηλε-ψηφοφορία
  • Το όνομα του παρόχου του σταθερού ή του κινητού σας δικτύου
  • Τον τύπο της σύμβασης παροχής δικτύου που έχετε (προπληρωμένο, συμβόλαιο).

Ποιος είναι ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σας και ποια είναι η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία;

Θα επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τους όρους του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 679/2016 της ΕΕ (GDPR), του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων (BDSG) και λαμβάνοντας υπόψη τη στάθμιση συμφερόντων (άρθρο 6 παράγραφος 1 (στ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ) .

Σε ποιον θα μεταφερθούν τα δεδομένα μου;

Εντός της εταιρίας μας, τα δεδομένα σας θα είναι προσβάσιμα από τα τμήματα που τα χρειάζονται για να εκπληρώσουν τις συμβατικές και νομικές μας υποχρεώσεις. Οι πάροχοι υπηρεσιών και οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι που εργάζονται για εμάς μπορούν επίσης να λαμβάνουν δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς εάν αναλάβουν να διατηρήσουν, κυρίως, την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα. Τέτοιοι παραλήπτες θα μπορούσαν να είναι, για παράδειγμα, πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών.

Δεν θα υπάρξει μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε παραλήπτες εκτός της εταιρείας μας. Παρόλο που δεν είμαστε ο διοργανωτής της τηλε-ψηφοφορίας του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision – διοργανώτρια είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεοπτικών Φορέων, Ancienne Route 17A, CH-1218 Grand-Saconnex (Γενεύη), Ελβετία – σύμφωνα με τον νόμο περί προστασίας δεδομένων, είμαστε οι υπεύθυνοι της επεξεργασίας δεδομένων όπως ορίζει στο άρθρο 4 (7) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ όσον αφορά στην τηλεοπτική μετάδοση. Θα παράσχουμε, λοιπόν, στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεοπτικών Φορέων μόνο τα ανώνυμα αποτελέσματα της τηλε-ψηφοφορίας.

Τα δεδομένα θα μεταφερθούν σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό;

Δεν θα υπάρξει μεταφορά των προαναφερόμενων προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτες χώρες.

Για πόσο καιρό θα αποθηκευτούν τα δεδομένα μου;

Θα επεξεργαστούμε και θα αποθηκεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτεί η εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών υποχρεώσεών μας.

Μόλις τα δεδομένα δεν θα είναι πια απαραίτητα για την εκπλήρωση συμβατικών ή νομικών υποχρεώσεων, θα διαγραφούν εκτός εάν η περαιτέρω επεξεργασία τους – για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα – κρίνετε σκόπιμη για τους ακόλουθους λόγους:

  • Εκπλήρωση υποχρεώσεων αποθήκευσης για λόγους που σχετίζονται με το εμπορικό και το φορολογικό δίκαιο,
  • Γερμανικός Εμπορικός Κώδικας (HGB), Φορολογικός Κώδικας (AO), Νόμος περί Ξεπλύματος Χρημάτων (GwG). Αυτοί οι νόμοι ορίζουν, γενικά, περιόδους αποθήκευσης δεδομένων για λόγους αρχειοθέτησης και τεκμηρίωσης που κυμαίνονται από δύο έως δέκα χρόνια

Ποια δικαιώματα προστασίας δεδομένων έχω;

Κάθε άτομο που συμμετέχει στην τηλε-ψηφοφορία έχει το δικαίωμα ενημέρωσης («δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων»), σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ ) της ΕΕ. Το δικαίωμα διόρθωσης, σύμφωνα με το Άρθρο 16 του ΓΚΠΔ της ΕΕ. Το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), σύμφωνα με το Άρθρο 17 του ΓΚΠΔ της ΕΕ. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ της ΕΕ, το δικαίωμα εναντίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ της ΕΕ και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ.

Πέρα από τα παραπάνω, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε μια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων (άρθρο 77 του Γενικού Κανονισμού Επεξεργασίας Δεδομένων της ΕΕ).

Η συγκατάθεση που μας δίνετε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Λάβετε υπόψη ότι η ανάκληση της συναίνεσης θα ισχύει μόνο για το μέλλον και όχι για επεξεργασία που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Είμαι υποχρεωμένος να παράσχω στοιχεία;

Πρέπει να παράσχετε τα προαναφερθέντα προσωπικά δεδομένα για να μπορέσετε να συμμετάσχετε στην τηλε-ψηφοφορία.

Υπάρχει αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων;

Ως αρχή, δεν χρησιμοποιούμε καμία πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία ατομικής λήψης αποφάσεων όπως αυτές ορίζονται από το άρθρο 22 του Γενικού Κανονισμού Επεξεργασίας Δεδομένων της ΕΕ κατά την είσοδο, την εκτέλεση ή τον τερματισμό μιας επιχειρηματικής σχέσης. Επίσης, δεν χρησιμοποιούμε προφίλ.

Έχω δικαίωμα εναντίωσης;

Πληροφορίες για το δικαίωμά σας να εναντιωθείτε σύμφωνα με το άρθρο 21 του Γενικού Κανονισμού Επεξεργασίας Δεδομένων της ΕΕ

Δικαίωμα εναντίωσης σε συγκεκριμένη περίπτωση

Δικαιούστε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ανά πάσα στιγμή, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας βάσει του στοιχείου στ) του άρθρου. 6 παρ. 1 του Γενικού Κανονισμού Επεξεργασίας Δεδομένων της ΕΕ (επεξεργασία δεδομένων λαμβάνοντας υπόψη τη στάθμιση συμφερόντων).

Αν έχετε αντίρρηση, τότε δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός αν μπορούμε να αποδείξουμε ότι συντρέχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή λόγοι που συντρέχουν για τη διατύπωση, την άσκηση και την προάσπιση νομικών αξιώσεων.

Αποδέκτης μιας εναντίωσης

Μπορείτε να διατυπώσετε την εναντίωσή σας ανεπίσημα κάτω από τον τίτλο «Εναντίωση», αναφέροντας το όνομά σας, τη διεύθυνση και την ημερομηνία γέννησής σας και να την απευθυνθείτε:

digame mobile GmbH

Schanzenstrasse 38

D-51063 Cologne

Germany

Tel.: +49 221 59 68 88 80

privacy@digame.de