Ενημερωτικό σημείωμα ιδιωτικότητας για την τηλεψηφοφορία στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2022

Το παρόν Σημείωμα Ιδιωτικότητας έχει σκοπό να σας ενημερώσει για τη συμμετοχή σας στην τηλεψηφοφορία του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision. Ακολουθεί μια επισκόπηση των προσωπικών σας στοιχείων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε όταν ψηφίζετε μέσω κλήσης, καθώς και μια επισκόπηση των δικαιωμάτων σας όπως ορίζει ο ΓΚΠΔ (GDPR) για την προστασία των δεδομένων.

Ως συνυπεύθυνοι επεξεργασίας, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), μαζί με την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ ΑΕ), και τον Οικοδεσπότη Ραδιοτηλεοπτικό Φορέα Rai
L’Ancienne-Route 17A,
1218 Le Grand-Saconnex , Γενεύη – Ελβετία,
(Η EBU)

και

Η digame GmbH
Schanzenstrasse 38
D-51063 Cologne
Germany
(εφεξής “η Εταιρεία”)

δεσμευόμαστε ότι προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων και, συγκεκριμένα, με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων 2016/679/ΕΕ («GDPR») και τον Γερμανικό Ομοσπονδιακό Νόμο για την προστασία δεδομένων (BDSG). Δεν θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για άλλους σκοπούς πέραν αυτών που περιγράφονται παρακάτω.

Η EBU και η Εταιρεία έχουμε συνάψει συγκεκριμένη και ξεχωριστή συμφωνία ως συνυπεύθυνοι επεξεργασίας σύμφωνα με το Άρθρο 26 του GDPR, το βασικό περιεχόμενο της οποίας είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος είτε στην EBU, είτε στην Εταιρεία.

Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε;

Θα επεξεργαστούμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε όταν ψηφίζετε μέσω τηλεφωνικής κλήσης ή στέλνοντας μήνυμα SMS (είτε απευθείας είτε μέσω της εφαρμογής ESC App) χρησιμοποιώντας τις συνδέσεις που προσφέρονται από τον δικό σας πάροχο σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας.

Ανάλογα τη χώρα προέλευσής σας, θα συγκεντρώσουμε τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων:

 • Τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου (MSISDN- Mobile Station Integrated Services Digital Network Number)
 • Την ημερομηνία και την ώρα που συμμετείχατε στην Τηλεψηφοφορία
 • Το τραγούδι για το οποίο ψηφίσατε (νούμερο τραγουδιού)
 • Το όνομα του παρόχου σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας
 • Τον τύπο του συμβολαίου σας με τον πάροχο δικτύου (προπληρωμένο συμβόλαιο-prepaid)

Ποιος είναι ο σκοπός της επεξεργασίας και ποια η νομική βάση γι’ αυτήν;

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στη βάση του έννομου συμφέροντός μας (Άρθρο 6, παρ/ 1 (f) GDPR) για να εξάγουμε τα επίσημα αποτελέσματα που καθορίζουν τη σειρά κατάταξης των τραγουδιών που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision και ως εκ τούτου τον νικητή.

Η συμμετοχή σας είναι εθελοντική. Συμμετέχοντας στην Τηλεψηφοφορία, δίνετε την συγκατάθεσή σας να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα (απαριθμούνται παραπάνω) για τους κάτωθι σκοπούς:

 • Υπολογισμός και εξαγωγή έγκυρων και επίσημων αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision στη βάση της ψηφοφορίας του κοινού (συμπεριλαμβανομένης της δικής σας)
 • Εξαγωγή συγκεντρωτικών στατιστικών για την ψηφοφορία στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision
 • Δημοσίευση συνολικών και ανώνυμων αποτελεσμάτων / ψήφων

Ποιος θα έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Για να συμμετάσχετε στην τηλεψηφοφορία, χρησιμοποιείτε μια υπηρεσία τηλεπικοινωνιών που υποστηρίζεται από τον τοπικό φορέα τηλεπικοινωνιών και/ή telecom aggregator, ο οποίος μπορεί να προωθήσει μέρος ή όλα τα προσωπικά σας δεδομένα στην Εταιρεία προκειμένου να επιτραπεί ο υπολογισμός ενός έγκυρου αποτελέσματος κοινού/τηλεθεατών.

Μέσα στην Εταιρεία, πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα θα έχουν τα τμήματα που τα χρειάζονται προκειμένου να εκπληρώσουν τις συμβατικές και νομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας. Πάροχοι υπηρεσιών και επικουρικοί παράγοντες που εργάζονται για την Εταιρεία ενδεχομένως επίσης να λάβουν προσωπικά δεδομένα για τέτοιους σκοπούς με τον όρο ότι αναλαμβάνουν να διατηρήσουν την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα αυτών. Τέτοιοι παραλήπτες θα μπορούσαν να είναι, για παράδειγμα, πάροχοι IT υπηρεσιών ή τηλεπικοινωνιών.

Δεν θα υπάρξει αποστολή προσωπικών δεδομένων σε παραλήπτες εκτός της Εταιρείας. Παρόλο που η EBU με την Εταιρεία είναι συνυπεύθυνοι επεξεργασίας όσον αφορά στην Τηλεψηφοφορία, η Εταιρεία δεν θα μεταφέρει τα προσωπικά σας δεδομένα στην EBU. Η τελευταία θα λάβει από την Εταιρεία μόνο ανώνυμα αποτελέσματα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω. Μόνο τα συγκεντρωτικά και ανώνυμα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν.

Τα προσωπικά δεδομένα πρόκειται να μεταφερθούν σε κάποια τρίτη χώρα ή σε κάποιον διεθνή οργανισμό;

Οι ψήφοι εκτός Γερμανίας θα μεταφερθούν στην Εταιρεία στη Γερμανία προκειμένου να τις επεξεργαστεί. Δεν θα γίνει καμία περαιτέρω μεταφορά. Η Εταιρεία δεν θα μεταφέρει προσωπικά δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Για πόσον καιρό θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Εταιρεία θα επεξεργαστεί και θα αποθηκεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο καιρό απαιτείται προκειμένου να ανταποκριθούμε στις συμβατικές και νομικές μας υποχρεώσεις.

Από τη στιγμή που τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα είναι αναγκαία για να ανταποκριθούμε στις συμβατικές και νομικές μας υποχρεώσεις, θα διαγράφονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, εκτός κι αν κάποια περαιτέρω επεξεργασία – η οποία θα διαρκέσει συγκεκριμένη χρονική περίοδο- απαιτείται για τους ακόλουθους λόγους:

Εκπλήρωση υποχρεώσεων αποθήκευσης που σχετίζονται με εμπορική και φορολογική νομοθεσία

Τήρηση του Γερμανικού Εμπορικού Κώδικα (HGB), του Φορολογικού Κώδικα (ΑΟ), του Νόμου για το Ξέπλυμα Χρήματος (GwG). Αυτοί οι νόμοι γενικά προσδιορίζουν περιόδους αποθήκευσης για λόγους αρχειοθέτησης και τεκμηρίωσης που εκτείνονται από δύο έως δέκα χρόνια.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

 • Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να ζητήσετε διόρθωση σε περίπτωση ανακρίβειας ή να ζητήσετε διαγραφή όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν και έτυχαν επεξεργασίας.
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό στην επεξεργασία, τη φορητότητα των στοιχείων ή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ανακαλέσετε τη σαφή και ελεύθερη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η ανάκληση της συγκατάθεσής σας θα έχει εφαρμογή μόνο για το μέλλον. Επεξεργασία που έλαβε χώρα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θα επηρεαστεί.
 • Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας υποβάλλοντας το αίτημά σας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση privacy@digame.de.
 • Εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων συνιστά παραβίαση των νόμων προστασίας των δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική Αρχή του Κράτου-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο διαμένετε, εργάζεστε ή όπου έλαβε χώρα η παραβίαση.

Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων;

Εάν έχετε ερωτήσεις ή ανησυχίες για το παρόν Σημείωμα Ιδιωτικότητας μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@digame.de

Με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της EBU στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@ebu.ch

Με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΕΡΤ στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@ert.gr

Ημερομηνία ισχύος και αλλαγές

Το παρόν Σημείωμα Ιδιωτικότητας βρίσκεται σε ισχύ από τις 17 Μαρτίου 2022.

Διατηρούμε το δικαίωμα και είναι στη δική μας απόλυτη ευχέρεια, να αλλάξουμε, να τροποποιήσουμε, να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε μέρη αυτού του Σημειώματος Ιδιωτικότητας ανά πάσα στιγμή.

Στην περίπτωση αυτή, η ΕΡΤ θα επικαιροποιήσει το “Ενημερωτικό Σημείωμα» και θα το αναρτήσει στον ιστότοπό της.